Online-kurser

Projektansvarlig: Dorthe Poulsgård Frandsen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formål og mål: Ved at styrke videns- og kompetenceniveauet blandt danske og internationale medarbejdere og ledere i griseproduktionen øges produktiviteten og dyrevelfærden og udviklingen af flere attraktive arbejdspladser fremmes. Formålet opfyldes ved at udvikle online-kurser på flere sprog målrettet staldmedarbejdere, anbefalinger til online læringsforløb for lederne samt sikring af nem adgang til kursusplatformen. Aktiviteter: På baggrund af kvalificerede interviews med ejere og driftsledere udvælges relevante emner, der behandles i 30-50 minutters onlinekurser målrettet staldmedarbejdere på flere sprog ud over dansk. Nøgle-personerne skal uddybe, hvilke delemner og problematikker det er vigtigt at behandle i kurserne, hvorefter det grisefaglige indhold kvalificeres. Kurserne består af en kombination af video, billeder, speak og animation. Kvalitetssikring sker ved at indarbejde feedback fra målgruppen i produktionsforløbet. Der udvikles og afprøves onlinekursusforløb, som støtter ufaglærte danske og internationale afdelings- og driftsledere, når de dagligt skal oplære og dygtiggøre staldmedarbejderne. Den oplevede effekt hos lederen og dennes medarbejdere analyseres efter lederen har gennemført et læringsforløb online. Anbefalinger til alternativer til fysiske kursusforløb udarbejdes. Det udvikles et værktøj (analogt/digitalt), som skal hjælpe lederen med at bevare overblikket over hvor langt den enkelte medarbejder er i sit udviklingsforløb. Målgruppens kendskab og adgang til de grise-faglige onlinekurser er afgørende. I projektperioden annonceres på Facebook, fagblade og andre relevante medier. Platformen evalueres løbende, så kursisterne har let adgang til onlinekurserne.

 

Effekter: Online-kurser vil give medarbejderne øget faglig indsigt og bedre forståelse af årsagssammenhænge, så de kan justere den daglige pasning til fordel for dyrenes velvære og produktivitet. Medarbejdere, der får et struktureret oplærings- og udviklingsforløb trives og en øget faglig indsigt vil motivere til at arbejde i griseproduktionen. Konkret vil ansættelsesforholdene blive af længere varighed.

Projektresultater:

AP1

Spørgeskema om valg af kursus-emner
Spørgeskema lagt på svineproduktion.dk og Facebook vedr. ønsker til kommende online kurser.

AP2

 

AP3

Formidling af online kurser via landbrugsmedierne
Bannerannoncering via landbrugsmediernes online platforme. Dokumentet opdateres løbende.

Formidling af online kurser via sociale medier
Formidling via Facebooksiden Griseproduktion (annoncer), LinkedInsiden SEGES Innovation (annoncer) og Youtubesiden Griseproduktion. Dokumentet opdateres løbende.

Formidling af online kurser på svineproduktion.dk
Opslag, bannere og nyheder på Svineproduktion.dk. Dokumentet opdateres løbende.

Formidling af online kurser via interne medier
Opslag, bannere og nyheder formidlet via Landmand.dk og Landbrugsinfo. Dokumentet opdateres løbende.

Formidling af Online Kurser via Nyhedsbreve
Formidling af online kurser i nyhedsbrevet for Svineproduktion.dk og nyhedsbrevet for SEGES Innovation Education. Dokumentet opdateres løbende.

Formidling af online kurser via video
Formidling af online kurser via video. Dokumentet opdateres løbende.