Pig Academy

Projektansvarlig: Line Sønderstrup

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet med projektet er overordnet at styrke og udvikle griselinjen på alle landets landbrugsskoler. Projektets indhold vil sikre en fortsat høj kvalitet i undervisningen af elever på griselinjen og dermed bidrage til en attraktiv uddannelse, som kan rekruttere endnu flere elever til griselinjen. Målene med projektet er at: - Udbrede og udvikle tiltag i forhold til praktikbesøg på flere af landets landbrugsskoler. - Styrke underviserne på griselinjen med faglige opdatering og i deres didaktiske metoder, samt vedligeholde og styrke netværk på tværs af skoler og undervisere. - Skabe undervisningsmateriale til eleverne, som afføder refleksion, er aktuelt og dækker områder, som ellers kan være svært tilgængelige i en undervisningskontekst, hvor ressourcerne er begrænsede. - Skabe netværk på tværs af skoler for elever med griseproduktion som speciale. For at nå disse mål vil vi fokusere på at: - Sikre en solid forankring hos landbrugsskolerne af indsatsen vedrørende praktiske besøg hos landmænd med griseproduktion. Herunder sørge for at landbrugsskolerne bliver understøttet i at afvikle workshops for besøgsværter med formålet at ruste dem til opgaven. - Udarbejde digitale undervisningsmaterialer, med fokus på grisefaglige områder, som underviserne selv finder relevante. - Planlægge og afholde arrangementer for undervisere på tværs af landbrugsskoler, hvor de får udviklet deres faglige tilgang til undervisning, bliver ajourført med nyeste viden samt deler erfaringer og praksis i forhold til undervisning. - Tilrettelægge og afholde faglige fysiske arrangementer for elever på 2. hovedforløb samt elever på produktionslederuddannelsen. Aktiviteternes effekter er en styrket popularitet ift. griselinjen og dermed et øget elevoptag på landsplan. Det forventes også, at effekten kan ses i, at underviserne er bedre rustede til at yde spændende og relevant undervisning, hvormed eleverne fastholdes på griselinjen. Hvad angår de faglige arrangementer for elever forventes det, at effekten vil være en større grad af videndeling og bedre trivsel blandt eleverne på de forskellige skoler.

Projektresultater:

AP1

Artikel om Grisekorps Nordjylland
Artikel i Landbrugsavisen d. 28. januar 2023 om Grisekorps Nordjylland.

Inspirationsworkshop
Program og certifikat for deltagelse i inspirationsworkshop hos Nordjyllands Landbrugsskole 7. marts 2023.

AP2

 

AP3

Fagdag for 2. HF
Program: Fagdag for 2. HF afholdt på Bygholm Landbrugsskole d. 29. marts 2023. Emnet for dagens program var klima i relation til griseproduktion.

Præsentationer fra fagdagen
Samlet dokument med alle præsentationer fra fagdagen om klima på Bygholm Landbrugsskole.

AP4

 

 

 

Annoncering via Facebook
Samlet formidling af projektets aktiviteter via Facebook. Dokumentet opdateres løbende.