Pig Academy

Projektansvarlig: Line Sønderstrup

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet med projektet er overordnet at styrke og udvikle griselinjen på alle landets landbrugsskoler. Projektets indhold vil sikre en fortsat høj kvalitet i undervisningen af elever på griselinjen og dermed bidrage til en attraktiv uddannelse, som kan rekruttere endnu flere elever til griselinjen. Målene med projektet er at: - Udbrede og udvikle tiltag i forhold til praktikbesøg på flere af landets landbrugsskoler. - Styrke underviserne på griselinjen med faglige opdatering og i deres didaktiske metoder, samt vedligeholde og styrke netværk på tværs af skoler og undervisere. - Skabe undervisningsmateriale til eleverne, som afføder refleksion, er aktuelt og dækker områder, som ellers kan være svært tilgængelige i en undervisningskontekst, hvor ressourcerne er begrænsede. - Skabe netværk på tværs af skoler for elever med griseproduktion som speciale. For at nå disse mål vil vi fokusere på at: - Sikre en solid forankring hos landbrugsskolerne af indsatsen vedrørende praktiske besøg hos landmænd med griseproduktion. Herunder sørge for at landbrugsskolerne bliver understøttet i at afvikle workshops for besøgsværter med formålet at ruste dem til opgaven. - Udarbejde digitale undervisningsmaterialer, med fokus på grisefaglige områder, som underviserne selv finder relevante. - Planlægge og afholde arrangementer for undervisere på tværs af landbrugsskoler, hvor de får udviklet deres faglige tilgang til undervisning, bliver ajourført med nyeste viden samt deler erfaringer og praksis i forhold til undervisning. - Tilrettelægge og afholde faglige fysiske arrangementer for elever på 2. hovedforløb samt elever på produktionslederuddannelsen. Aktiviteternes effekter er en styrket popularitet ift. griselinjen og dermed et øget elevoptag på landsplan. Det forventes også, at effekten kan ses i, at underviserne er bedre rustede til at yde spændende og relevant undervisning, hvormed eleverne fastholdes på griselinjen. Hvad angår de faglige arrangementer for elever forventes det, at effekten vil være en større grad af videndeling og bedre trivsel blandt eleverne på de forskellige skoler.

Projektresultater:

AP1

Inspirationsworkshop
Grisekorps Bygholm - afholdt 7. november 2023. Program og invitation til dagen.

Inspirationsworkshop
Grisekorps Kærgård - afholdt 29. november 2023. Program og invitation til dagen.

Inspirationsworkshop
Program og certifikat for deltagelse i inspirationsworkshop hos Nordjyllands Landbrugsskole 7. marts 2023.

Koncept
Forankring af Grisekorps - konceptbeskrivelse for Grisekorps tilgangen.

AP2

Digitalt undervisningsmateriale om Klimaoptimeret foder
Materialet består af en række spørgsmål og forklarende videoer om klimaoptimeret foder til grise.

DM i griseproduktion - Quiz
Session til Landbrugsskolerne på Grisekongres 2023, hvor de kunne dyste i deres viden i form af en Jeopardy Quiz.

Grisens Anatomi
Digitalt undervisningsmateriale om grisens anatomi, brunst og hormoner. I materialet kan man lære om soens og ornens anatomi og organer indenfor kredsløb, fordøjelse og reproduktion. Man kan også prøve forskellige opgaver og få en 3D visning af grisens skelet.

Jeopardy Quiz
Jeopardy Quiz udviklet til Landbrugsskolerne, så de kan teste deres viden om griseproduktion.

AP3

Evalueringer fra Produktionsleder-elever fagdage
Evaluering af fagdagene for produktionslederelever i september 2023.

Fagdag for 2. HF
Program: Fagdag for 2. HF afholdt på Bygholm Landbrugsskole d. 29. marts 2023. Emnet for dagens program var klima i relation til griseproduktion.

Program, billeder, omtale og feedback fra Produktionslederelever fagdage
Præsentation med billeder fra dagene, samt medieomtale, programdetaljer og feedback fra deltagerne.

Program for Produktionslederelever fagdage
Program: Fagdage for produktionslederelever afholdt på Bygholm Landbrugsskole d. 20.-21. september 2023. Emnet for fagdagene var besætningsdata og ESG.

Præsentationer fra fagdagen
Samlet dokument med alle præsentationer fra fagdagen om klima på Bygholm Landbrugsskole.

Præsentationer fra Produktionslederelever fagdage
Samlet dokument med alle præsentationer fra fagdagene om besætningsdata og ESG på Bygholm Landbrugsskole.

AP4

2-dages fagmøde for undervisere Program:
2-dages fagligt arrangement for lærere på griselinjen - med fagligt og praktisk indhold - samt billeder fra Grønhøj og Foulum.

Kommissorium og aktivitetsplan for Forretningsudvalg
Retningslinjer for Forretningsudvalgets arbejde med at planlægge arrangementer og yde input til undervisningsmateriale, samt aktivitetskalender for 2023.

Online fagdag for undervisere
Præsentation fra virtuelt møde med grisefaglige lærere om emnerne dansk griseproduktion i 2030, afsætning af grisekød og prisstruktur, samt råvarehandel og markedsforståelse.

Præsentationer fra fagdagene
Samlet dokument med alle præsentationer fra 2-dages møde for undervisere.

Artikler i LandbrugsAvisen
Samlet formidling af projektets aktiviteter i LangbrugsAvisen via gratis omtale. Dokumentet opdateres løbende.

Annoncering via Facebook
Samlet formidling af projektets aktiviteter via Facebook. Dokumentet opdateres løbende.