Overvågning af soholdet

Projektansvarlig: Tina Birk Jensen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formålet er at reducere sodødeligheden i danske sohold.

Målet er at reducere sodødeligheden fra 16 procent i 2021 til 9 procent i 2025.

Indsatsen er bred og vil blandt andet anvise

  1. hvordan tilsyn og håndtering af søer gennemføres målrettet af personalet,
  2. hvordan antallet af søer med klovbylder og/eller halthed kan reduceres, og
  3. hvordan besætningen får et overblik over hovedårsagerne til sodødelighed mht. årsag og tidspunkter via opgørelser af registreringer, og ved dyrlægens obduktioner af selvdøde søer.

Projektet er opdelt i fire arbejdspakker.

  • Arbejdspakke 1 formidler viden om tiltag, der reducerer sodødeligheden, og udvikler praktiske værktøjer og strategier til en målrettet indsats mod sodødeligheden, der gør producenter, rådgivere og dyrlæger i stand til at arbejde målrettet med at sænke sodødeligheden.
  • Arbejdspakke 2 har fokus på klovsundheden og undersøger årsager til klovinfektioner, og hvilke tiltag der kan sættes i værk for at reducere forekomsten af klovinfektioner.
  • Arbejdspakke 3 har til formål at få viden om årsager og risikofaktorer for pludselige dødsfald blandt søer i farestalden og drægtighedsstalden.
  • Endelig undersøger arbejdspakke 4 om opstaldning af søer i en grupperingssti i forbindelse med løbning kan reducere forekomsten af halthed.

I projektet lægges der stort fokus på, at forståelsen for at reducere sodødeligheden når helt ud på staldgangen og gøre en forskel, hvilket kræver en målrettet kommunikativ indsats.

En rettidig målrettet indsats i den enkelte besætning vil bidrage til at nedbringe den ufrivillige afgang af søer fra soholdet. Dette vil gavne sektoren i forhold til samfundets syn på dansk griseproduktion – samt bidrage til en bedre bundlinje for den enkelte producent.

Projektresultater:

AP1: Danish pig production - challenges and opportunities
Indlæg afholdt ved studietur til USA

AP1: Lameness in sows
Indlæg afholdt ved studietur til USA

AP1: Sow mortality in Denmark
Rundbordsdiskussion med integratorer og dyrlægepraksis i forbindelse med studietur til USA

AP1: Sow mortality in Denmark 
Indlæg afholdt ved studietur til USA

AP2: Bliv klog på søernes klove
Artikel i Magasinet Gris, februar 2023.

AP2: Litteraturstudie med fokus på klove og klovskader
Op mod 80-99 % af søerne har mindst én klovskade. De typiske skader er revner i klovvæg, revner/forvoksning af balle og revne i den hvide linje. Risikofaktorer er primært uens klove, soens alder og vægt, tilsvinede gulve og gruppering. Notat nr. 2302.

AP2: Sunde klove kræver omhyggelig indsats

AP3: Voxpop - hvor vigtigt er klovsundhed i de danske griseproduktioner?