Overvågning af soholdet

Projektansvarlig: Tina Birk Jensen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formålet er at reducere sodødeligheden i danske sohold.

Målet er at reducere sodødeligheden fra 16 procent i 2021 til 9 procent i 2025.

Indsatsen er bred og vil blandt andet anvise

  1. hvordan tilsyn og håndtering af søer gennemføres målrettet af personalet,
  2. hvordan antallet af søer med klovbylder og/eller halthed kan reduceres, og
  3. hvordan besætningen får et overblik over hovedårsagerne til sodødelighed mht. årsag og tidspunkter via opgørelser af registreringer, og ved dyrlægens obduktioner af selvdøde søer.

Projektet er opdelt i fire arbejdspakker.

  • Arbejdspakke 1 formidler viden om tiltag, der reducerer sodødeligheden, og udvikler praktiske værktøjer og strategier til en målrettet indsats mod sodødeligheden, der gør producenter, rådgivere og dyrlæger i stand til at arbejde målrettet med at sænke sodødeligheden.
  • Arbejdspakke 2 har fokus på klovsundheden og undersøger årsager til klovinfektioner, og hvilke tiltag der kan sættes i værk for at reducere forekomsten af klovinfektioner.
  • Arbejdspakke 3 har til formål at få viden om årsager og risikofaktorer for pludselige dødsfald blandt søer i farestalden og drægtighedsstalden.
  • Endelig undersøger arbejdspakke 4 om opstaldning af søer i en grupperingssti i forbindelse med løbning kan reducere forekomsten af halthed.

I projektet lægges der stort fokus på, at forståelsen for at reducere sodødeligheden når helt ud på staldgangen og gøre en forskel, hvilket kræver en målrettet kommunikativ indsats.

En rettidig målrettet indsats i den enkelte besætning vil bidrage til at nedbringe den ufrivillige afgang af søer fra soholdet. Dette vil gavne sektoren i forhold til samfundets syn på dansk griseproduktion – samt bidrage til en bedre bundlinje for den enkelte producent.

Projektresultater:

AP1:

Blødt underlag i sygesti
Artikel, Magasinet Gris, Specialudgave

Danish pig production - challenges and opportunities
Indlæg afholdt ved studietur til USA

Fem gode råd til at undgå varmestress hos søerne
Sommeren er over os. Det er vigtigt at være forberedt på, hvad man skal gøre for at undgå, at søerne får varmestress. Magasinet Gris, juni 2023

Fokus på søernes overlevelse
Foredrag i regi af SoLiv

Lameness in sows
Indlæg afholdt ved studietur til USA

Mindre svineri i stien til søer giver bedre klovsundhed
Artikel, Magasinet Gris, Specialudgave

Produktoversigt over bløde gummimåtter til sygestier
Opdateret 1. august 2023

Sow mortality in Denmark
Rundbordsdiskussion med integratorer og dyrlægepraksis i forbindelse med studietur til USA

Sow mortality in Denmark 
Indlæg afholdt ved studietur til USA

Studietur til USA - fokus på sooverlevelse
De seneste år er der i USA sket en stigning i sodødeligheden. Et øget antal af prolapser blandt søer i USA kan være med til at forklare stigningen. Som i Danmark er benproblemer blandt søer den hyppigste årsag til aflivning. Lovgivningen for dyrevelfærd og dyrlægebesøg er lempeligere i USA end i Danmark. Notat nr. 2320.

Vurdering af simple værktøjer til vejning af polte samt eksempel på styring af poltens opvækst
Det er muligt at veje polte fra 100-150 kg med simple værktøjer, så det nemt kan afklares, om poltene har den anbefalede vægt ved løbning. Poltenes opvækst og brunstforløb skal koordineres med antal søer, der fravænnes, så et ensartet antal kvalitetsdyr løbes pr. hold. Notat nr. 2334.

AP2:

Analyse af klovproblemer hos søer i fire besætninger
Søer med infektioner i kloven kan være meget vanskelige at identificere, inden forandringerne bliver kroniske og ikke længere kan behandles med antibiotika. Staldpersonalet skal derfor være opmærksomme på søer med klovskader, hvis søerne skal findes og behandles i tide. Erfaring nr. 2305.

Bliv klog på søernes klove
Artikel i Magasinet Gris, februar 2023.

De vigtige klove
Notits, Magasinet Gris, oktober 2023.

De vigtige klove
Foredrag ved Grisekongres

Hoof care - the foundation for a long sow life
Foredrag ved Grisekongres

Klovene i centrum
Foredag ved Soseminar

Litteraturstudie med fokus på klove og klovskader
Op mod 80-99 % af søerne har mindst én klovskade. De typiske skader er revner i klovvæg, revner/forvoksning af balle og revne i den hvide linje. Risikofaktorer er primært uens klove, soens alder og vægt, tilsvinede gulve og gruppering. Notat nr. 2302.

Produktionsforhold i danske besætninger med søer
Indblik i produktions- og managementforhold i 260 danske besætninger viser, at langt de fleste anbefalinger fra SEGES Innovation er implementeret. Undtaget er fodring af søerne i den sidste del af drægtighedsperioden og lige før faring, hvor yveret skal udvikle sig og sikre en høj mælkeproduktion. Notat nr. 2327.

Sunde klove danner grundlaget for et langt soliv
Artikel i Magasinet Gris, juni 2023.

Sunde klove kræver omhyggelig indsats

AP3:

Voxpop - hvor vigtigt er klovsundhed i de danske griseproduktioner?

Øvrigt:

FaceBook-opslag i projektet